Chim chị có ê không?


Chim chị có ê không?


Phòng Đăng kí kết hôn…………

 Dân: anh cho e làm giấy đăng kí kết hôn.
 Cán bộ: Chị tên gì?
 Dân: dạ Nguyễn Thị Chim
Cán bộ: Lấy chồng lâu chưa
 Dân: dạ ngày hôm qua
Cán bộ: vậy Chim có ê ko?
Dân: đỏ mặt ( ko nói)
 Cán bộ: tui hỏi chị Chim có ê ko?
Dân: thẹn thùng nói nhỏ ” dạ lúc đầu cũng hơi ê ê” 
Cán bộ: chị nói gì vậy? 
Dân: dạ chim e cũng hơi ê ạ
Cán bộ: Trời ơi! Tui hỏi tên Chim của chị có chữ ê hay ko có chữ ê để tui viết vào hồ sơ…
 Dân: đỏ mặt….????????????
Một lúc sau cán bộ hỏi tiếp, tên chồng tên giề?
Dân: Dạ… Dạ… Lê Quy
Cán bộ cắm cúi vừa viết vừa lẩm bẩm đánh vần:
Ku Y ( Qu..y) Này, chồng chị Ku y dài hay ngắn (Qu…i)?
Dân lúng túng:
Dạ em cũng lần đầu thấy cái đó nên hổng biết so với người ta, ảnh dài hay ngắn nữa???? 
Cán bộ: Tào lao, ra biểu chồng chị vô đây xem, lẹ lên!!!!!
Dân: Dạ thôi khỏi, dài em hưởng ngắn em chịu, cán bộ khỏi cần xem.

Cán bộ: ……..

Comments

Post a Comment