CHIM VÀ BƯỚM

BÀI THƠ VUI VỀ CHIM VÀ BƯỚM

-----//-------
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

Bướm đồng là bướm quốc gia
Bướm nhà là bướm ông bà ngoại cho
Bướm rừng sờ cái là bay
Bướm nhà sờ cái lăn quay ra giường
Chim rừng có cánh, nhiều lông
Chim nhà không cánh, nhưng lông vẫn nhiều
Bướm rừng như chiếc lá đa
Bướm nhà như chiếc bàn là Liên Xô
Chim khôn chim ngẩng cao đầu
Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim
Bướm chim là chuyện đời thường
Chim bay, bướm lượn vấn vương suốt đời

Comments

Post a Comment